Privatlivspolitik

På denne hjemmeside behandles der persondata, og jeg har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination, ID-tyveri, lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. I tilfælde af, at jeg har behov for at behandle følsomme persondata om dig, gennemfører jeg altid en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse.

Fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig:

Jeg indsamler og anvender data om dig for at gøre mine services bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata (navn samt evt. efternavn og alder)
 • E-mail adresse og evt. telefonnummer
 • Betalingsoplysninger (kun ved køb af produkter og services)
 • Personfølsomme data (f.eks. ved udfyldelse af personlige spørgeskemaer, samtaler via e-mail eller ved coachingforløb)

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:

 • Udsendelse af nyhedsbreve samt freebies
 • Fakturering og levering af onlineprodukter og – forløb
 • Administration af din relation til mig (herunder f.eks. muligheden for at kunne besvare beskeder du evt. sender til mig via kommentar- eller kontaktbokse på siden)
 • Coachingservices samt notatføring ved personlige coachingsamtaler
 • Forbedring af vores produkter og services (f.eks. feedback, forslag, testimonials, udfyldelse af spørgeskemaer, evaluering af produkter)
 • Opfyldelse af lovkrav

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Jeg behandler kun relevante og nødvendige persondata:

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante, nødvendige og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante eller nødvendig for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata:

Da mine service er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nederst på siden til at meddele mig dine ændringer.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige:

Dine persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Perioden for opbevaring af din data afhænger således af relevans, karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata:

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Er du tilmeldt mit nyhedsbrev eller anden mail-liste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails, du modtager fra mig.

Når jeg i mine services og tjenester har behov for at behandle data om børn (f.eks. ved coaching), indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata:

Jeg videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.

I et meget begrænset omfang kan persondata (i form af e-mailadresse) anvendes til det formål at udbrede kendskabet til min virksomhed. I de tilfælde er data altid hashkrypterede, hvilket betyder, at data ikke kan forbindes med enkeltpersoner (og dermed er mere eller mindre anonyme).

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne foranstaltninger omkring dette:

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, blive delt med uvedkommende eller offentliggjort.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine samarbejdspartnere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab tager jeg løbende back-up af mit datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering af både min hjemmeside og min email.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans:

Min hjemmeside anvender de såkaldte ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og evt. målrette annoncer (særligt via Facebook retargeting).

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer dog kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at mit website ikke fungerer optimalt for dig, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Mit website indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Simplero (www.simplero.com)
 • Facebook (www.facebook.com)
 • Google (www.google.com)
 • Google Analytics (https://analytics.google.com/analytics/web)
 • Youtube (www.youtube.com)
 • Tiny Ranker (www.tinyranker.com)

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig (Jette Uhre). Mine kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata:

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, jeg har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger:

Jette Hoffmann Uhre (Hjemmesideejer og dataansvarlig)
Sörbyholmsvägen 81-0
23172 Anderslöv
Sverige

Organisationsnummer: SE870821766901

Telefon: +4525121017

Mail: kontakt@jetteuhre.dk

Hjemmeside: https://www.jetteuhre.dk