Den største årsag bag impulsiv spisning

Impulsiv-spisning

I mit arbejde som spisepsykologi-ekspert har jeg gennem årene lagt mærke til en del fælles “træk” for de kvindelige klienter, jeg har haft, der især døjer med impulsiv spisning (som jeg også selv gjorde engang).

For det første er det ofte kvinder, der har en dyb mistillid til sig selv og sin egen krop. De er generelt meget forvirrede over, hvad der er rigtigt for dem (især i forhold til mad), fordi de udelukkende forsøger at tænke sig til det - frem for at mærke sig til det.

De har en meget sort/hvid-tankegang omkring det meste i deres liv (perfektionisme), og de er så overbeviste om, at deres værdi som menneske kun afhænger af, hvor meget de udretter i livet, hvor meget de lever op til idealerne, og hvor meget de gør for alle andre. De stoler ikke på sig selv, og de sætter altid sig selv i sidste række.

I forhold til mad er de ofte prægede af at ville kontrollere alt. At nyde sin mad er bandlyst og skamfuldt, der er ingen plads til at afvige fra planerne, og de har ingen rummelighed over for sig selv, når de gør.

Overordnet kan man sige, at disse kvinder generelt kun tillader de maskuline energier at få plads i sit liv, og at de har ofte et mere anstrengt forhold til de feminine energier. Det er kvinder, der på mange måder har lukket totalt af for sin kvindelige power og sin feminine intuition, sårbarhed, blødhed, sensualitet og kropsvisdom.

Det er gennem årene blevet min stærke overbevisning, at impulsiv spisning ofte et den feminine energi, der (som den aller sidste udvej) forsøger at komme til udtryk i disse kvinders liv. Kontrol er nemlig et maskulint træk, og dens feminine modpol er ofte impulsivitet.

Alt i naturen forsøger hele tiden at opnå balance mellem de feminine og maskuline modpoler, og det gør vores psyke faktisk også. Så hvis vi ikke selv tillader denne balance at udfolde sig naturligt (og vi f.eks. undertrykker én af disse modpoler for meget), så vil den stadig komme til udtryk et sted, men måske på en mindre hensigtsmæssig måde - f.eks. gennem overspisning eller impulsiv spisning.

Nogle gange handler det hovedsageligt om, at der ikke bliver givet plads til de feminine energier i selve relationen til mad (at man har en slankekursmentalitet), og derfor er impulsiv spisning ganske enkelt en modreaktion på for mange restriktioner og for meget kontrol omkring mad.

Andre gange handler det også om, at der ikke bliver givet plads til de feminine energier i livet overhovedet, og her bliver ikke alene den impulsive spisning en modreaktion på dette, men generel overspisning bliver også en ubevidst metode til at udtrykke de feminine energier. 

Impulsiv overspisning er for mange kvinder et udtryk for en dyb higen efter de bløde, feminine og sårbare elementer i livet. Fordybelsen i maden giver dem den impulsivitet, ro, nærvær, selvomsorg og nydelse, som de ikke tillader sig at få ellers.

Disse kvinders relation til mad bliver endda ofte den eneste relation i deres liv, hvor de føler, at de kan give slip, være sårbare, være uperfekte, skide på normerne/idealerne og give udtryk for sine dybeste længsler og behov. Maden bliver deres trofaste ven, som de kan fortælle sine dybeste hemmeligheder til og vise sine sande følelser over for - fordi de ikke føler, at der er andre, de tør gøre det med.

Selvfølgelig bliver dette ofte efterfulgt af en stor ambivalens; for selvom de gennem fordybelsen i impulsiv overspisning umiddelbart kan slappe af og være mere sig selv, så hader de også sin overspisning, fordi den er uhensigtsmæssig og har konsekvenser for dem.

De fleste lærer desværre ikke at være nysgerrige på, hvilke behov deres overspisning umiddelbart opfylder for dem i øjeblikket, men de fokuserer kun på, hvilke ulemper der følger med, og så springer de direkte til at gå til angreb på disse ulemper.

Hvad der er endnu værre er, at mange ofte bruger ekstremt maskuline strategier til at bekæmpe konsekvenserne bagefter (f.eks. i form af mere selvafstraffelse, kontrol og restriktioner), og dermed bliver der igen ubalance i vægtskålen mellem det feminine og maskuline i deres liv. På denne måde fortsætter spiralen desværre tit :-(

På mit store Mentorforløb hjælper jeg derfor ikke alene deltagerne til at integrere flere af de feminine energier i sit forhold til mad, men jeg støtter dem også generelt i at få en større respekt for de feminine energier. På den måde får de gradvist en større rummelighed over for sig selv og livet, og dette fører ofte ganske hurtigt til mere balance med mad og en større indre glæde og selvværd.

Jeg har desuden ofte været vidne til, hvordan den fælles lukkede facebookgruppe for mentorforløbet ofte kommer til at fungere som et kærligt søsterskab, hvor deltagerne netop tør være ærlige, sårbare, uperfekte og udtrykke sine følelser for hinanden - og jeg har fornemmet, hvordan det bidrager til, at maden i mindre grad behøver at spille denne rolle i deres liv. Netop DERFOR er det så vigtigt at kunne støtte sig op ad andre, når man arbejder på at slippe sine udfordringer med mad.

Vi er alle sammen indbyggede med en naturlig evne til at spise balanceret og have balance mellem de feminine og maskuline energier i vores liv. Det handler bare om at få udfordret de begrænsende overbevisninger (som f.eks. at nydelse er skamfuldt, eller at vi ikke kan stole på vores krop), der forhindrer os i at lade den naturlige balance udfolde sig.

Så jeg håber, at dette indlæg kan være en reminder om, at der findes en anden vej end den udmattende og maskuline slankekursmentalitet, når du vil balancere dit forhold til mad - og at det ofte "bare" handler om at give slip og have mere tillid til naturens gang og de behov, du mærker indeni.

Jeg ønsker dig alt det bedste på din rejse kære ♥

De kærligste hilsner,
Jette Uhre.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar